News and Articles

ΓΝΩΜΗ: Κυπριακός Χρηματοπιστωτικός Τομέας ¨Εκσυγχρονισμός , Αναδιοργάνωση, Επανεκκίνηση

Εν μέσω δύσκολων και πρωτοφανών οικονομικών συγκυρίων η Κυπριακή ηγεσία καλείται να ανατρέψει το αρνητικό επιχειρηματικό κλίμα και να επανεντάξει την άλλωστε ανθούσα Κυπριακή οικονομία σε τροχιά ανάπτυξης. Ένα μεσοπρόθεσμο σχέδιο είναι αναγκαίο που θα επικεντρώνεται σε τομείς της οικονομίας που λανθασμένα μέχρι τώρα παραμελήθηκαν και φυσικά στην εξέλιξη καινούριων που βάση των νέων δεδομένων απέκτησαν δυναμικότητα. Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Υδρογονάνθρακες, Ναυτιλία, Ιατρική Έρευνα, Επιστημονική Καινοτομία, Περιφερειακή Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση,Τουρισμός, Κυπριακή Βιομηχανία και Γεωργία κα.

 Ίσως ένα πιο δύσκολο έργο όμως, είναι η ανάρρωση του Χρηματοπιστωτικού τομέα, του παραδοσιακά πιο αναπτυγμένου τομέα της Κυπριακής οικονομίας αλλά συγχρόνως και του πιο νευραλγικού.   

Ο χρηματοπιστωτικός τομέας ήταν το Α και το Ω της Κυπριακής οικονομίας. Οι υπηρεσίες και ο τραπεζικός τομέας έδιναν την αναγκαία ρευστότητα  που κινούσε την αγορά δημιουργώντας ανάπτυξη και συγχρόνως αιμοδοτούσε τους πιο νοσηρούς αλλά αναγκαίους τομείς της οικονομίας. Οι τομείς αυτοί εγγυοδοτούσαν εργασία στους απόφοιτους κολλεγίων και πανεπιστημίων που αποτελούν ένα μεγάλο ποσοστό των νεοεισερχόμενων νέων στην εργασία και ταυτόχρονα λειτουργούσαν ως φυτώρια εκπαίδευσηςκαι εξειδίκευσης των νέων επιστημόνων διατηρώντας την φήμη της Κύπρου ως ενός ποιοτικού κέντρου υπηρεσιών .

Ο Κυπριακός χρηματοπιστωτικός τομέας έχει δεχθεί ένα μεγάλο κτύπημα που σίγουρα δεν τον αφήνει αλώβητο αλλά ακόμη παραμένει ελκυστικός.Ο εταιρικός φόρος έχει μέν αυξηθεί στο 12.5% αλλά συγκριτικά παραμένει ισχυρά ανταγωνιστικός και οι ξένες εταιρίες δεν υποχρεούνται να πληρώνουν φόρο στα μερίσματα μετόχων ούτε στην μεταφορά μετοχών. Ο Κυπριακός τομέας υπηρεσιών απασχολεί υψηλά εξειδικευμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό, με ευρεία επικοινωνιακή ικανότητα και ως επί τω πλείστον πολύγλωσσο και πολυμαθή. Η Κύπρος είναι ένα σύγχρονο κέντρο υπηρεσιών και συνεπώς έχει αναπτύξει ένα δίκτυο Ρώσων και άλλων ξένων επιχειρηματιών που διαχρονικά χρησιμοποιούν την Κύπρο ως κέντρο ή δίοδο των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων. Έχει συνάψει πληθώρα συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας και είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρώ, κάτι που για πολλούς από αυτούς είναι μια επενδυτική γέφυρα προςτην Ευρωπαϊκή αγορά. Και όπως κάποιοι από αυτούς εξέφρασαν «ένας παλιός φίλος είναι πάντα καλύτερος από δύο καινούριους».   

Ο πρώτιστος στόχος είναι πλέον η επανατοποθέτηση του Κυπριακού τομέα υπηρεσιών μεταξύ των κυρίαρχων χρηματοπιστωτικών κέντρων και η επανάκτηση της εμπιστοσύνης των ξένων  επιχειρηματιών και εταίρων στην αξιοπιστία του κυπριακού χρηματοπιστωτικού συστήματος.   Κάτι τέτοιο μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω μια σειράς μέτρων που θα σχεδιαστούν με την συνεργασία των Κυβερνητικών τεχνοκρατών και του ιδιωτικού τομέα.

Η θεσμική και ουσιαστική αναδιοργάνωση του τμήματος εφόρου εταιριών θα ήταν ένα σημαντικό βήμα προς την ορθή κατεύθυνση συνοδευόμενη από την εξέλιξη του ηλεκτρονικού συστήματος του τμήματος απλοποιώντας και διευκολύνοντας την εγγραφή κυπριακών εταιριών και μειώνοντας τον χρόνο έκδοσης των αναγκαίων πιστοποιητικών.

Σε συνεργασία με τον ιδιωτικό τομέα και άλλων ειδικών οι τεχνοκράτες της κυβέρνησης πρέπει να προχωρήσουν στον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό  μίας διεθνούς εκστρατείας προώθησης του Κυπριακού χρηματοπιστωτικού τομέα, προβάλλοντας όλα τα συστατικά που θέτουν την Κύπρο ως ελκυστικό κέντρο υπηρεσιών και  εξομαλύνοντας το αρνητικό κλίμα που έχει δημιουργηθεί , διαβεβαιώνοντας όπου χρειαστεί  ότι η Κύπρος θα παραμείνει ένα αξιόπιστο κέντρο παροχής υπηρεσιών.  

Παράλληλα οι αρμόδιοι τεχνοκράτες θα πρέπει να προχωρήσουν στον σχεδιασμό περισσότερων φορολογικών και άλλων κινήτρων με σκοπό την προσέλκυση και εγκαθίδρυση νέων ξένων εταιριών για την περαιτέρω ανάπτυξη του  τομέα. Σε αυτό θα βοηθούσε σημαντικά η σύναψη νέων συμφωνιών αποφυγής διπλής φορολογίας αλλά και διαφόρων άλλων συμφώνων οικονομικής συνεργασίας. Επιπρόσθετα, η ηγεσία θα πρέπει να κοιτάξει και εκτός των παραδοσιακών επιχειρηματικών εταίρων μας  και να προωθήσει τον τομέα σε νέες μεγάλες αναπτυσσόμενες αγορές όπως η Κίνα και οι χώρες τις λατινικής Αμερικής.

Η Κύπρος μέσω στοχευόμενων μέτρων, ορθά κατευθυνόμενων διαρθρωτικών αλλαγών, συστηματικού εκσυγχρονισμού, γραφειοκρατικής αναδιοργάνωσης αλλά και καλλιέργειας θετικού κλίματος στον διεθνή επιχειρηματικό χώρο μπορεί να θέσει τις βάσεις για την επανεκκίνηση του χρηματοπιστωτικού τομέα αυτή την φορά .

Άθος Μυριάνθους

Νομικός, MSC, LLM, LLB (Hons)
         --------------------